- reset +
Home Company Registration Expertise Area

Expertise Area

UPM Consultancy & Services is registered as Consultant with Ministry of Finance, Malaysia starting from 13/03/2014-12/03/2017. The registration no is 465-02032293. Area of expertise that has been registered are :

NO.

CODE

DETAILS

1

340101

KAJIAN ORGANISASI

2

340102

KAJIAN PENSWASTAAN DAN PENGKOMERSILAN

3

340103

KAJIAN EKONOMI

4

340104

KAJIAN KEMASYARAKATAN

5

340105

KAJIAN PEMASARAN DAN PENYELIDIKAN

6

340106

KAJIAN SUMBER MANUSIA

7

340107

KAJIAN PELANCONGAN

8

340108

KAJIAN KESELAMATAN

9

340202

KAJIAN TRAFIK

10

340401

KAJIAN KEWANGAN

11

340403

PENILAIAN HARTA/HARTANAH

12

340404

KAJIAN PELABURAN

13

340501

KAJIAN PERHUTANAN

14

340601

KAJIAN TELEKOMUNIKASI

15

340605

KAJIAN PENGURUSAN MAKLUMAT ICT

16

341001

KAJIAN PENGURUSAN TENAGA

17

340502

KAJIAN PERTANIAN

18

340503

KAJIAN SUMBER ASLI/REKREASI & TAMAN-TAMAN

19

340504

TEKNOLOGI MAKANAN